Đi phỏng vấn React Native 6 tháng kinh nghiệm cần những gì ?

- 2 mins

Đây là câu hỏi mình thấy hay được các bạn quan tâm dù cá nhân mình cực kỳ không thích chúng. Vì khi bạn đặt câu hỏi nghĩa là bạn đang có tâm lý “học tủ”. Đầu tiên, mình có thể khẳng định 6 tháng exp RN đối với mình không phải là ít, thậm chí có thể làm tốt React Native. Mình hay tuyển dụng vị trí này nên mình sẽ quan tâm các “tủ” sau:

  1. Phải nắm vững các cú pháp ES6/7, các thao tác với mảng và object phải biết map, filter, find, reduce. Biết await/async là lợi thế.

  2. Hiểu rõ bản chất props và state, life cycle, phân biệt được stateless và stateful component (hoặc smart và dump component).

  3. Tổ chức component phải rõ ràng, tách bạch khai báo styles, hình ảnh. Cách phân tích 1 component: có thể đưa bạn 1 hình ảnh màn hình bạn có thể nói được các thành phần bên trong và cách tổ chức chúng.

  4. Biết cách thao tác với Rest API: đây là bắt buộc. Hiểu được POST/GET/PUT, body data và header (token user).

  5. Biết xài Redux là 1 lợi thế: xin đừng nói bạn chỉ làm app nhỏ nên ko cần Redux, vì như thế chứng tỏ bạn chưa sẵn sàng để học cái mới hoặc 6 tháng qua với bạn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Thậm chí công ty mình dùng MobX nên sẽ hỏi bạn có sãn sàng đổi qua MobX không.

  6. Đã biết sử dụng 1 số lib như React Navigation, React Native Maps, chụp ảnh và chọn ảnh, location, …

  7. Biết làm animation là lợi thế lớn.

  8. Bạn biết lập trình native là lợi thế rất lớn dù là iOS hoặc Android.

  9. Có macbook là lợi thế cực kì lớn. Mấy công ty to bự thì các bạn sẽ được phát Macbook (thậm chí khui hộp).

QUAN TRỌNG: nếu bạn vẫn chưa biết gì, hãy cứ thành thật nói chưa biết gì. Lúc đó mình chỉ quan tâm đến thái độ và mức độ mưu cầu kiến thức của bạn. Trường hợp này mình đánh giá rất cao, thật tế là trên tất cả những kỹ năng ở trên. Tránh cố nói những điều mình không biết và để lại ấn tượng “chém gió” trong đầu nhà tuyển dụng.

PS: một fresher ở Skylab có thể đạt được 9 điều trên hoặc hơn trong chỉ có 1 đến 2 tháng thôi.

Những bạn mới bắt đầu, chưa biết tìm nơi để bắt đầu sự nghiệp dev app mobile có thể đăng ký với Skylab tại link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1EB6IsvICkbe8wZhWujHDUIuRvXbrWOEkekfsEEnV6FbLqw/viewform

Viet Tran

Viet Tran

A Man who is developing apps with Red Bull

comments powered by Disqus
rss facebook twitter github youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora